Onze blog

Seahawk Blog

Het laatste nieuws uit de industrie, interviews, technologieën en bronnen.

 • Tech,

MemberPress Plugin Review

Are you struggling to monetize your online content? Do you want a hassle-free way to manage your membership site? Look no further than the MemberPress plugin!  In this review, we’ll explore all the features and benefits of this powerful tool, so you can decide if it’s right for your business. MemberPress has everything you need […]

 • Tech,

Ninja Forms Review 2023: A Powerful WordPress Form Builder

In the ever-evolving world of WordPress, Ninja Forms has significantly impacted as a reliable and feature-rich form builder plugin. It presents various features, comprehensive customization options, and an incredibly user-friendly interface. With the enhancements and upgrades in 2023, Ninja Forms remains a strong contender in WordPress form plugins. In this blog, we will share a […]

 • Tech,
 • WordPress,

Gravity Forms Review 2023: Is It Worth Your Money?

Are you tired of dealing with clunky, complicated forms on your website? Well, fret no more! In this blog, we’re diving into the world of Gravity Forms and why it’s a game-changer when it comes to creating forms for your site. Now, you might be wondering, what exactly is Gravity Forms? Simply put, it’s a […]

 • Web Performance,

Is A Website Down? Here’s How To Check

Today, having a website that serves as a virtual storefront for your brand and business is vital to reach a wider audience. It helps you maintain an online presence on the web.  However, one of the biggest concerns for site owners is downtime. Is a website down? A site being down can lead to losing […]

 • Tech,

Stripe vs. Square: Which Is Better For Your Business In 2023?

Are you starting a business or thinking about changing your payment processing provider? You’ve probably heard of Stripe and Square, two of the most popular options on the market. But which one is right for your business? The ability to accept payments online is increasingly important in today’s digital economy. With the growth of e-commerce […]

 • Tech,

Best Email Marketing Services For 2023

Are you looking to create the best email marketing strategy for your business but unable to choose an ideal email marketing service? Email marketing has been one of the marketing strategies for various businesses to reach their users and potential clients. It is the most cost-effective and result-driven approach to getting authentic leads. Thus, it […]

 • Tech,

How to Fix ‘Deceptive Site Ahead’ Warning?

Have you ever come across a ‘Deceptive Site Ahead’ warning while browsing the web? It’s a frustrating experience that can send website visitors running for the hills.

 • Tech,
 • WordPress,

Hoe WordPress "Publiceren mislukt. The Response Is Not A Valid JSON Response." Probleem

Mogelijk bent u het probleem "Publiceren mislukt. Het antwoord is geen geldig JSON antwoord." probleem wanneer u probeert om de pagina's of artikelen op uw WordPress site te publiceren of te wijzigen. Dit probleem kan zich ook hebben voorgedaan toen u een afbeelding naar uw WordPress site uploadde. Als u deze fout niet onmiddellijk aanpakt, kan het zijn dat u [...]

 • Tech,

De omgekeerde proxyserver begrijpen

Een reverse proxyserver haalt namens een cliënt middelen op van een of meer servers. Hij bevindt zich meestal in de DMZ (Demilitarized Zone) van een netwerk en stuurt inkomende clientverzoeken door naar het interne netwerk. Een veel voorkomende toepassing van een reverse proxy server is om een intern netwerk te beveiligen. De reverse proxy [...]

 • Web Performance,

Het belang van gebruikerscontext: Waarom het van belang is voor webprestaties en UX

Gebruikerscontext is de omstandigheden of factoren die een gebruiker op een bepaald moment omringen. Het omvat factoren zoals de locatie van de gebruiker, het apparaat, het besturingssysteem, de browser en andere software op zijn systeem. Deze informatie kan worden gebruikt om de ervaring van de gebruiker op een website of toepassing aan te passen. Als een gebruiker bijvoorbeeld een [...]

 • Woordenlijst hosting,
 • Tech,

HTTP-header: Wat u moet weten

HTTP-headers vormen de kern van verzoeken en antwoorden in het Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Zij bepalen de operationele parameters van een HTTP-transactie en bevatten informatie over de client browser, de aangevraagde bron, de server, en meer. Om te begrijpen wat HTTP-headers zijn, is het eerst essentieel te weten hoe HTTP werkt. Wanneer een [...]

 • Web Performance,

Hoe test u de snelheid van uw website?

Als je nieuw bent in de wereld van snelheidstesten, kan het hele proces een beetje ontmoedigend lijken. Maar maak je geen zorgen - wij zijn er om je te helpen! In dit gedeelte beschrijven we kort wat snelheidstests zijn, wat ze zijn, waarom ze essentieel zijn en hoe ze moeten worden uitgevoerd. Wat zijn snelheidstests? Kortom, het is het proces van [...]

 • Tech,

URL-parameters begrijpen

Een URL-parameter is een stukje data dat wordt doorgegeven via de URL van een website. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om informatie over de gebruiker bij te houden, zoals de sessie-ID van de gebruiker, of om informatie door te geven aan de server, zoals welke pagina moet worden geladen. URL-parameters komen vaak voor in websites die dynamische [...]

 • Tech,

Wat is Catch-All E-mail, en hoe kan het uw website helpen?

Een catch-all e-mailadres is een e-mailadres dat berichten kan ontvangen die naar elk e-mailadres op een bepaald domein worden gestuurd. Dat betekent dat als iemand u probeert te bereiken op [email protected] maar per ongeluk [email protected] intypt, het bericht toch in uw inbox terechtkomt. Hoewel een catch-all e-mail ervoor kan zorgen dat u [...]

 • Web Performance,

Hoe kunnen tags van derden de prestaties beïnvloeden?

Tags van derden zijn kleine stukjes code die op een website worden geplaatst om gegevens te verzamelen. De derde partij gebruikt deze gegevens vervolgens om rapporten op te stellen of diensten te verlenen aan de eigenaar van de website. Bekende voorbeelden van diensten die tags van derden gebruiken zijn website analytics, advertenties en knoppen voor het delen van sociale media. Hoe kunnen tags van derden de prestaties van uw site beïnvloeden? [...]

 • Web Performance,

Hoe de prestaties van uw website benchmarken?

Benchmarking is het vergelijken van de webprestaties van uw bedrijf met die van concurrenten en soortgelijke bedrijven om doelstellingen vast te stellen voor een initiatief tot optimalisering van de webprestaties (WPO). Dit kan worden gedaan met behulp van verschillende tools, waaronder tools voor het testen van de snelheid van websites, tools voor het testen van de prestaties van webpagina's en tools voor het testen van de prestaties van webservers. Het benchmarken van de prestaties van uw website is essentieel voor veel [...]

 • Web Performance,

Wat is een watervalgrafiek?

Dit artikel geeft een korte uitleg over de watervalgrafiek en hoe u deze kunt gebruiken om de laadtijd van uw website te verbeteren. Een watervalgrafiek is een grafische voorstelling van hoe een website laadt, waarbij de volgorde van het laden van de pagina-elementen van boven naar beneden wordt weergegeven. De grafiek kan worden gebruikt om problemen in het laadproces op te sporen [...]

 • Web Performance,

Wat is een renderboom?

Een renderboom is een gegevensstructuur die informatie bevat over hoe een webpagina moet worden gerenderd. Het bevat de HTML-elementen, hun relaties en de positie van elk element op het scherm. Browsers gebruiken de renderboom om te bepalen welke elementen moeten worden weergegeven en hoe ze moeten worden weergegeven. Wanneer een browser [...]

 • Web Performance,

Wat is JavaScript-blokkering?

JavaScript can be used to block or delay the loading of other resources on a page, such as images or stylesheets. This can happen if the JavaScript is placed in the <head> of the HTML document or if it is placed inline within the HTML code. When JavaScript is used to block or delay the […]

 • Web Performance,

Hoe de tijd tot interactie (TTI) te verbeteren

Time to Interactive (TTI) is de tijd die een webpagina nodig heeft om volledig interactief te worden. Dit omvat de tijd die nodig is om de pagina te laden, eventuele event-handlers te registreren en alle andere processen die moeten plaatsvinden voordat de pagina als volledig interactief wordt beschouwd. Deze blogpost zal [...]

 • Web Performance,

Wat zijn Render-Blocking Resources?

Een render-blocking resource is een webpagina-element dat voorkomt dat de browser de rest van de pagina rendert totdat deze klaar is met laden. Dit kan van alles zijn, van een extern JavaScript-bestand tot een afbeelding of zelfs een stuk inline CSS. Hoe kunt u de impact van render-blocking bronnen minimaliseren? Render-blocking resources kunnen [...]

 • Web Performance,

Hoe HTTP Caching werkt en hoe het te gebruiken?

HTTP-caching is een techniek voor prestatieoptimalisatie waarmee webbrowsers en andere clients bronnen van een webserver kunnen cachen. Wanneer een client een bron opvraagt, controleert de server eerst of de bron al in de cache staat. Zo ja, dan stuurt de server de versie in de cache terug naar de client. Als de bron niet in de cache is opgeslagen, [...]

 • Tech,

Inleiding tot beeldformaten van de volgende generatie

Er verschijnen veel nieuwe afbeeldingsformaten op het toneel, dus het kan veel werk zijn om alle veranderingen bij te houden. Hier volgt een korte inleiding tot enkele van de nieuwere beeldformaten die aan aantrekkingskracht beginnen te winnen. JPEG 2000: JPEG 2000 is een nieuwere versie van het JPEG-formaat dat [...]

 • Web Performance,

Hoe afbeeldingen optimaliseren en de snelheid van de website verbeteren?

Beeldoptimalisatie is het proces waarbij de bestandsgrootte van een digitale afbeelding wordt verkleind zonder de kwaliteit ervan aan te tasten. Dit kan op verschillende manieren, zoals het comprimeren van de afbeelding of het gebruik van een lagere kwaliteitsinstelling. Hoe kleiner de bestandsgrootte, hoe sneller de afbeelding wordt geladen op een webpagina. Laten we het erover hebben! Hoe [...]

 • Web Performance,

Gids voor front-end optimalisatie (FEO)

De front-end van een website is het deel waarmee gebruikers interageren. Het omvat het ontwerp, de lay-out en de inhoud van de webpagina. De back-end daarentegen is het deel van de website dat op een server draait en de front-end voedt. Het optimaliseren van de front-end van een website kan de prestaties ervan helpen verbeteren [...]

 • Web Performance,

Hoe uitstellen van offscreen beelden?

Offscreen-afbeeldingen zijn afbeeldingen die niet zichtbaar zijn op het scherm op het moment dat ze worden geladen. Deze afbeeldingen kunnen zich onder de vouw bevinden of verborgen zijn achter andere elementen op de pagina. Het uitstellen van offscreen afbeeldingen kan de laadtijd van pagina's verbeteren door het aantal HTTP-verzoeken dat moet worden gedaan te verminderen en [...]

 • Web Performance,

Hoe afbeeldingen efficiënt coderen?

Er zijn veel manieren om afbeeldingen efficiënt te coderen. In dit artikel overlopen we enkele van de populairste methoden, zodat u de juiste kunt kiezen voor u en uw project. U bent misschien al tegen aanbevelingen aangelopen om afbeeldingen efficiënt te coderen terwijl u uw WordPress site [...]

 • Web Performance,

Wat is beeldcompressie en waarom is het belangrijk?

Beeldcompressie is een proces waarbij de grootte van een afbeelding wordt verminderd zonder de kwaliteit ervan aan te tasten. Door een afbeelding te comprimeren kan de hoeveelheid gegevens die moet worden opgeslagen of verzonden, worden verminderd, waardoor tijd en ruimte worden bespaard. Beeldcompressie kan handmatig worden uitgevoerd met een beeldbewerkingsprogramma of automatisch met een speciaal programma of een onlinedienst. Veel web [...]

 • Web Performance,

Hoe lange hoofdtaken vermijden?

Threads worden vaak gebruikt om de prestaties van een toepassing te verbeteren door meerdere taken tegelijk te laten uitvoeren. Een thread is een uitvoeringseenheid die een besturingssysteem kan plannen. Het bevat een programmateller, een stack en een reeks registers. Een webbrowser kan bijvoorbeeld één thread gebruiken om [...]

 • Web Performance,

Hoe grote verschuivingen in de lay-out vermijden?

Een grote of Cumulatieve lay-out verschuiving (CLS) is een onverwachte verandering in de positie van een zichtbaar element binnen de view-port. Dit kan worden veroorzaakt door wijzigingen in de inhoud, zoals afbeeldingen of video's die langzaam laden, of door wijzigingen in de CSS- of JavaScript-code die van invloed zijn op de manier waarop elementen worden weergegeven. Het is een [...]

 • Web Performance,

Hoe enorme netwerklading vermijden?

Een netwerk payload is de totale hoeveelheid gegevens die een netwerkpakket bevat. De payload kan variëren, afhankelijk van het type pakket, maar ligt meestal tussen 40 en 60 bytes. De payload bevat de eigenlijke gegevens die van de ene computer naar de andere worden verzonden. Bijvoorbeeld, wanneer u een [...]

 • Tech,

Hoe document.write() vermijden?

Het document.write() bericht is een waarschuwing die aangeeft dat de browser een script is tegengekomen dat de document.write() methode gebruikt. De methode document.write() mag alleen worden gebruikt voor testdoeleinden en is niet bedoeld om te worden gebruikt in productiecode. Wanneer de browser een script tegenkomt dat een document.write() gebruikt, zal het de [...]

 • Tech,

Hoe de impact van code van derden beperken?

De meeste websites hebben code van derden, dat is code van een andere website die de webontwikkelaar in zijn site heeft opgenomen zodat deze correct kan functioneren. Code van derden kan een veiligheidsrisico vormen omdat deze onbekend is en niet wordt beheerd door de eigenaar van de website. Dit artikel onderzoekt hoe u de impact van code van derden kunt beperken [...]

 • Tech,

Hoe meerdere pagina's vermijden?

Er zijn veel redenen waarom u redirects van meerdere pagina's op uw website moet vermijden. Als iemand bijvoorbeeld op een link op sociale media klikt en na elke klik wordt doorverwezen naar een andere pagina, zullen ze gefrustreerd raken en vertrekken. Dit is ook slecht voor SEO omdat Google naar de URL van elke pagina kijkt, dus [...]

 • Tech,

Hoe voorkomen dat kritieke verzoeken elkaar opvolgen?

Kritieke verzoekketens zijn een reeks afhankelijke netwerkverzoeken die nodig zijn voor het renderen van pagina's. U leert hoe u dit probleem kunt aanpakken of vermijden. Lees hieronder! Wat is een kritisch verzoek? Een kritisch verzoek is een verzoek dat nodig is om de pagina te renderen. Dit betekent dat als het verzoek mislukt, de pagina niet [...]

 • Tech,

Hoe vermijd je een te grote DOM?

Het Document Object Model, of DOM, is de structuur van een HTML-document. Browsers gebruiken het om te bepalen hoe een webpagina moet worden weergegeven. De DOM-grootte is het totale aantal elementen in het DOM. Een grote DOM-grootte kan de prestaties van een webpagina beïnvloeden. Wanneer een browser een pagina rendert, [...]

 • Tech,

Hoe gebruikt u Chrome UX Report om de prestaties van uw site te verbeteren?

Het rapport Gebruikerservaring van Chrome geeft een overzicht van de meest voorkomende en belangrijkste problemen die de prestaties van uw site kunnen beïnvloeden. Door enkele URL's in Chrome te bezoeken en het UX-rapport te controleren, kunt u potentiële gevaren voor de prestaties van uw website identificeren. In dit artikel leert u deze potentiële gevaren te identificeren en stappen te ondernemen om te voorkomen dat ze [...]

 • Tech,

Hoe CSS @import vermijden om het laden van pagina's te verbeteren

Een CSS @import is een manier om een stijlblad te importeren in een ander stijlblad. Het belangrijkste voordeel van het gebruik van @import is dat je meerdere stylesheets in je project kunt hebben, en slechts één bestand hoeft te downloaden. Er zijn echter enkele nadelen aan het gebruik van @import. Een daarvan is dat het [...]

 • Tech,

Gedragsgerichtheid

Behavioral targeting is een methode van online reclame die gebruik maakt van informatie over de surfgewoonten van een individu om hen te richten met relevante advertenties. Dit type reclame is ontworpen om de doeltreffendheid van marketingcampagnes te verbeteren door advertenties te leveren die waarschijnlijk interessanter zijn voor de kijker. Behavioral targeting maakt gebruik van cookies, [...]

 • Tech,

Hoe test u uw website online op verschillende formaten?

Internetgebruikers bezoeken websites met verschillende apparaten, waaronder laptops, desktop computers, tablets, smartphones en andere apparaten. Het spreekt voor zich dat elk apparaat een unieke schermgrootte en resolutie heeft die het onderscheidt van de rest. Wereldwijd zijn er meer dan 6,648 miljard smartphones in gebruik, en dat aantal groeit gestaag. Helaas is een QA [...]

 • SEO,
 • Tech,

WordPress Zero-day

Een zero-day aanval is een cybersecurity bedreiging die optreedt wanneer een kwaadwillende hacker kwetsbaarheden vindt in uw software systeem en deze gebruikt om ongeautoriseerde toegang tot uw wordpress site te krijgen voordat de ontwikkelaars het kunnen aanpakken. Zero-day aanvallen zijn gevaarlijk omdat de mensen die ervan weten de hackers zelf zijn; daarom is het moeilijk [...]

 • SEO,
 • Tech,

Secure Sockets Layer

Het creëren van een betrouwbare atmosfeer waarin potentiële kopers met volledige zelfverzekerdheid kunnen winkelen, is een van de essentiële aspecten van het online zakendoen. Door de totstandbrenging van een speciale band te vergemakkelijken, dragen SSL-certificaten bij tot de ontwikkeling van een solide basis van vertrouwen. Browsers geven specifieke visuele signalen die we EV-indicatoren noemen om bezoekers ervan te overtuigen dat [...]

 • Tech,

Godaddy e-mail naar Office 365 migratie

Inleiding Veel bedrijven beschouwen Office 365 als hun eerste keuze omdat het de volledige suite van samenwerkings- en productiviteitstools van Microsoft biedt binnen een betaalbaar pakket. Omdat ze Microsoft Office al enkele jaren gebruiken, zijn uw gebruikers vertrouwd met de functies ervan, zoals Word, Excel, PowerPoint, Publisher en Outlook. Als gevolg van de cloudgebaseerde hosting van Microsoft [...]

 • Tech,

Hoe uw GoDaddy Business E-mail doorsturen naar Gmail?

Steek alstublieft mentaal uw hand op als u één persoonlijke e-mail hebt, één e-mail voor uw bedrijf, één ongewenste e-mail (want hebben we die niet allemaal?), en twee willekeurige e-mails voor bedrijven die u overweegt op te richten. We kunnen je niet zien, maar we zijn er vrij zeker van dat de meesten van jullie die dit nu lezen zich hierin kunnen vinden. Omdat [...]

 • Ontwerp,
 • Tech,

Hoe PSD gemakkelijk converteren naar Shopify?

Terwijl je er alleen al aan denkt om je website net zo mooi te maken als de unieke Photoshop Designs, ben je misschien altijd bang geweest voor de complexe codering om de website te bouwen. Dat is waar Shopify komt met zijn eenvoudige tools om een geweldig uitziende website te maken door het minst complexe proces. Shopify is een vertrouwde oplossing met verschillende gerenommeerde klanten zoals [...]

 • Tech,
 • WordPress,

Hoe WordPress installeren op Windows 11?

Inleiding Een van de meest gebruikte Content Management Oplossingen is WordPress. Het wordt geleverd met een thema en plugin programma dat u in staat stelt uw WordPress site op uw gemak bij te werken. U kunt experimenteren met de vele functies en uw blog, website of online marktplaats naar uw hand zetten. Bovendien is het installeren van WordPress in Windows 11 [...]

 • Tech,

Top 5 Tech World veranderingen die je niet wist

De afgelopen jaren heeft de technologie onze wereld en ons dagelijks leven veranderd, en er is geen ruimte voor twijfel als we zeggen dat de technologie zich in een versneld tempo ontwikkelt. Voortdurend veranderende technologie heeft ons leven beter en gemakkelijker gemaakt en heeft de manier veranderd waarop we communiceren, hoe we geld overmaken en rekeningen betalen, hoe we [...]

 • Tech,

Beste praktijken op het gebied van informatie-architectuur

Informatie architectuur (ook bekend als AI) is een essentieel concept voor het bouwen van een website, maar het wordt vaak over het hoofd gezien. Over het algemeen laten veel ontwikkelaars of ontwerpers zich leiden door het CMS (het Content Management System) of concurrerende studies. Het is echter essentieel om te begrijpen hoe de informatiearchitectuur werkt om een prettige gebruikerservaring te [...]

 • Tech,

Sessie in Google Analytics - Wat moet u weten?

Session in google analytics metric heeft het gemakkelijk gemaakt voor het bedrijfsleven op te sporen en te weten over hun gebruiker interactie met website. Inzicht in de functie en betrokkenheid bij de website analyse kan helpen om marketing tactiek te evalueren. Als gevolg hiervan, kunt u analyseren en plannen hoe verder te gaan met uw marketing strategie voor website verkeer. [...]

 • Tech,

Google Cached Pagina's: Wat zijn ze en hoe ze te gebruiken?

U weet ongetwijfeld dat Google webpagina's analyseert en de inhoud scant met crawler bots. Maar wist u dat Google meer analyseert dan alleen websites? Alle gescande sites worden ook geregistreerd en opgeslagen in een database op de servers van de IT kolos. Deze database staat bekend als Google Cache, en we zullen het hebben over [...]

 • Tech,

Top 6 cPanel Alternatieve Hosting Platform voor WordPress en anderen

Een van de belangrijkste kenmerken van een website hosting service is het controle paneel. Dit is te wijten aan het feit dat het een platform biedt waarmee gebruikers gemakkelijk verschillende onderdelen van hun website kunnen beheren, zoals bestandsbeheer, beveiliging, afbeeldingen, plugins, sjablonen, thema's, maatwerk, domeinen, enzovoort. cPanel is een van [...]

 • Tech,

10 Redenen waarom u Figma zou moeten kiezen

Introductie Het maken van een ontwerp is spannend. De eerste stap zetten in het ontwerpen betekent het begrijpen van verschillende applicaties zoals Sketch, Adobe XD, Invision Studio, en Figma. De juiste applicatie is net zo belangrijk als het kiezen van het ontwerpthema, kleur en lettertype. U wilt de beste optie om vertrouwen te wekken bij uw klant en een blijvende [...]

 • Tech,

Wat zijn dynamische landingspagina's?

Bent u op zoek naar manieren om uw lead generatie te versterken? Ziet u uw landingspagina's als een saaie boel? Zo ja, dan bent u op de juiste plaats! U kunt massaal verkeer naar uw website sturen door uw statische pagina's te updaten in aangepaste dynamische landing pages. Wist u dat? Het gebruik van specifieke targeting kan helpen om [...]

 • Tech,

Archetypes gebruiken om uw merk te definiëren

Merkarchetypes vermenselijken merken, geven ze echte persoonlijkheden en creëren een sterke identiteit. Zo onderschrijven ze menselijke eigenschappen zoals empathie, charisma, moed, die een emotionele band creëren met hun klanten. Heeft u zich ooit afgevraagd waarom u zich tot het ene merk meer aangetrokken voelt dan tot het andere? Gelooft u dat wanneer u aankopen doet, deze het gevolg zijn [...]

 • Tech,

Kritische onderdelen van elk bedrijfsmodel waar kleine bedrijven op moeten letten

Het oprichten van een onderneming gaat hand in hand met het opstellen van een efficiënt en accuraat business plan. Dit document stelt uw project voor en moet ervoor zorgen dat toekomstige investeerders ermee willen samenwerken. Om een veelbelovend businessplan te kunnen aanbieden, zijn hier de essentiële onderdelen waaraan kleine bedrijven aandacht moeten besteden. Wat is het ondernemingsplan? Hier [...]

 • Tech,

Hoe begin je een Bitcoin-wisselwebsite?

2021 is bijna voorbij, de Crypto-markt is somber, en Bitcoin is geen uitzondering. Echter, volgens veel experts zal begin 2022 het moment zijn voor de markt om te herstellen. In een dergelijke trend is het maken van een website om Bitcoin te kopen en verkopen een uitstekende keuze om de richting in 2021 voor te blijven. Door [...]

 • Tech,

Hoe beïnvloeden Archetypes uw bedrijf?

Om een succesvol bedrijf op te bouwen, moet u een heleboel bewegende onderdelen beheren. Alles, van logo ontwerp tot marketing, draagt bij aan het succes van uw merk. Maar wat als het succes van uw merk voortkomt uit iets diepers? Iets dat de identiteit zelf beschrijft? Voor degenen die het niet weten, ik heb het over merk archetypes. Wat zijn Merk [...]

 • Marketing,
 • Tech,

ClickUp vs. Monday.com: Waarom is Seahawk overgestapt van Monday.com naar ClickUp?

Het is ClickUp of een misstap - er is geen tussenweg! Als het gaat om het kiezen van de beste project management software, kan het behoorlijk lastig zijn. Als u uw onderzoek doet, is de kans groot dat u moet kiezen voor monday.com of ClickUp, omdat deze twee namen worden beschouwd als de [...]

 • Marketing,
 • Tech,

Wat zijn Instagram-gidsen? Hoe gebruik je ze?

"60% van de Instagram-gebruikers ontdekt nieuwe producten op het platform". Volgens rapporten blijft de betrokkenheid met merken op Instagram het hoogst; tien keer hoger dan Facebook, 54 keer hoger dan Pinterest, en 84 keer hoger dan Twitter. Instagram heeft de gidsfunctie wereldwijd vrijgegeven voor alle gebruikers om bedrijven en contentmakers te helpen het meest [...]

 • Tech,

Wat is Clubhouse, en waarom praten mensen erover?

Heb je al gehoord over de "Clubhouse" app? Clubhouse, een nieuw sociaal netwerk gebaseerd op spraakgesprekken, is over de hele wereld aan het boomen. Deze innovatieve conceptapplicatie, ontwikkeld in 2020 door twee jonge ondernemers, Paul Davison & Rohan Seth uit Silicon Valley, heeft inmiddels 1,3 miljoen gebruikers. Wil je meer weten over Clubhouse? Laten we er eens induiken! [...]

 • SEO,
 • Tech,

Header Tags: Wat zijn ze en hoe gebruik je ze?

Header tags zijn essentieel omdat ze een betere structuur en context aan uw inhoud geven en de leesbaarheid en SEO van uw webpagina verbeteren. En aangezien solide zoekmachineoptimalisatie (SEO) van cruciaal belang is, maakt het uw website zichtbaarder en, bij uitbreiding, het succes van de website van elk gerenommeerd merk of bedrijf. Daarom is het gebruik van header tags in uw inhoud praktisch verplicht [...]

 • Tech,

Hoe uw e-commerce website versnellen?

Zijn uw klanten het beu om te wachten tot de website geladen is? Wilt u uw website optimaliseren? De laadtijd van uw pagina's versnellen maar u weet niet hoe? U bent op de juiste plaats! "Wanneer uw website sneller laadt, krijgt u een effectieve, betere gebruikerservaring, meer bekeken pagina's en bovenal een uitstekende ranking [...]

 • Tech,

Alles wat ontwikkelaars moeten weten over Figma

Ontwerpgereedschappen zijn een essentieel onderdeel van het proces om elk webproduct er beter uit te laten zien. Maar, de meeste ontwerptools zijn zulke zware software dat ze high-end specificaties van het gebruikersapparaat vereisen en het grootste deel van het RAM gebruiken tijdens het gebruik. Ook staan deze ontwerptools de gebruikers toe om hun volledige [...]

 • Tech,
 • WordPress,

Wat zijn 404-fouten? Hoe repareer ik ze?

ERROR 404: PAGE NOT FOUND Als u enige tijd op het internet hebt doorgebracht, bent u dit bericht wel eens tegengekomen. Error 404 is een gestandaardiseerde HTTP-statuscode, en hij treedt meestal op wanneer de webpagina niet beschikbaar is om op het scherm af te beelden. Er zijn vele redenen waarom de 404 Error eigenlijk optreedt: De typische [...]

 • Ontwerp,
 • Tech,

Moet ik een thema voor mijn website gebruiken?

"Je website is een venster naar je bedrijf, hou het fris en hou het spannend!"

 • SEO,
 • Tech,

21 slimme SEO-tips voor 2023

SEO - de drie gouden letters van elke strategie voor het schrijven van inhoud. Juist daarom is het van cruciaal belang om te begrijpen wat ze betekenen en hoe je ze moet gebruiken. Zonder de juiste SEO-strategieën zal uw content niet op het juiste moment het juiste publiek bereiken - en dat is het laatste wat u wilt. [...]

 • Marketing,
 • Tech,

7 geestige manieren om om te gaan met negatieve feedback over uw inhoud

De ongeëvenaarde snelheid waarmee sociale media groeien, wekt bij veel marketeers veel nieuwsgierigheid op. Social media content kan inderdaad een ongeëvenaarde manier zijn om direct in contact te komen met uw publiek, maar het opent ook een weg naar negatief commentaar, bezwaren en kritiek. Eén klacht of negatieve opmerking kan snel [...]

 • Tech,

Hoe word je geverifieerd op sociale media?

Als je dit nu leest, weten we dat je een echte doorzetter bent. Je ziet wat je wilt, je bedenkt hoe je het voor elkaar krijgt, en als er een manier is om jezelf, je vak of je bedrijf te verbeteren, dan weet je zeker dat je het gaat doen. Je aanwezigheid in sociale media - of meer specifiek, je Facebook [...]

 • Tech,

Zijn Millennials overgestapt naar LinkedIn?

LinkedIn heeft wereldwijd meer dan een half miljard geregistreerde accounts en vertoont geen tekenen van vertraging. Maar met millennials die op het punt staan het grootste cohort werknemers ter wereld te worden, maken zij wel gebruik van het sociale platform dat gemaakt is voor professionals? Volgens Pew Research gebruikt meer dan 90% van de Amerikanen tussen 18 en 29 jaar sociaal [...]

 • Tech,

Hoe maak je een website in 5 minuten met GoDaddy GoCentral Website Builder?

Het is begrijpelijk dat u zich een beetje verloren voelt wanneer u uw allereerste website probeert te bouwen! U denkt misschien - hoe kan ik het makkelijker maken? Onze stap voor stap gids zal u uitleggen en u naar uw bestemming leiden - uw eigen GoDaddy website! Het beste deel is dat het totaal gemakkelijk is [...]

 • Marketing,
 • Tech,

Voice Search Optimalisatie: Strategieën die kunnen helpen op de lange termijn

"Hé Siri, ik wil de beste SEO strategieën weten" "Hallo Alexa, beste pizza bij mij in de buurt?" "OK Google, geef me wat weekend outfit ideeën" Zijn we niet allemaal getuige geweest van de verandering van tekst zoekopdrachten naar spraak zoekopdrachten? Voice search is misschien begonnen als een klein concept anno 2018, maar het is een van de [...]

 • Tech,

Centraliseer uw bedrijf online met GoDaddy

In 2015 liep alles op rolletjes bij Seahawk Media. We beheerden veel websites, maar er was slechts één probleem. We moesten meerdere licenties, referenties en producten bijhouden voor al onze klanten zonder een gecentraliseerd platform te gebruiken om ze te beheren. Sites werden overal gehost, domeinen werden gekocht van verschillende [...]

Gemakkelijk bijhouden van groeiprestaties

Begin vandaag nog met uw gratis proefperiode van 30 dagen.
googlestore
appstore
iPhone
blogb