Privacybeleid

Privacybeleid

LAATST BIJGEWERKT: januari 2020

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe informatie over u wordt verzameld, gebruikt en bekendgemaakt door Seahawk Global, Inc. (hierna "Seahawk," "onze," "wij," of "ons"). Dit Privacybeleid is van toepassing op informatie die wij verzamelen wanneer u onze website, mobiele toepassingen en andere online diensten (gezamenlijk de "SeahawkServices") gebruikt of wanneer u anderszins met ons in wisselwerking staat.

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Als wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen door de datum bovenaan het beleid te herzien. In sommige gevallen kunnen wij u op een meer opvallende wijze op de hoogte brengen (zoals door het toevoegen van een verklaring op onze homepage of door u een kennisgeving per e-mail te sturen). Wij moedigen u aan het Privacy Beleid na te lezen telkens wanneer u de SeahawkServices bezoekt om op de hoogte te blijven van onze informatie praktijken en de manieren waarop u kunt helpen uw privacy te beschermen.

Uw toegang en gebruik van de SeahawkServices zijn onderworpen aan onze Algemene Voorwaarden, die een aantal van de termen definiëren die in deze Privacyverklaring worden gebruikt.

De voorwaarden van dit privacybeleid zullen voorrang hebben op (a) elke andere overeenkomst tussen u en Seahawk, (b) de Algemene Voorwaarden, en (c) elk ander materiaal gepubliceerd door Seahawk.

ALLE GEBRUIKERS WORDT TEN STELLIGSTE AANGERADEN DEZE PRIVACY-BELEIDSVERKLARING DOOR TE NEMEN ALVORENS TE BESLISSEN DE DIBLLE-DIENSTEN TE GEBRUIKEN.

Verzamelen van informatie

1. Informatie die u aan ons verstrekt.

Seahawkverzamelt informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt. De soorten informatie die wij kunnen verzamelen zijn uw naam, e-mailadres, wachtwoord van uw Seahawka-account, telefoonnummer, postadres inclusief stad, staat en postcode, foto's, schriftelijke beschrijvingen van uw goederen en diensten, eventuele werkverklaringen of wijzigingsopdrachten, door de overheid uitgegeven identificatiedocumenten (zoals een rijbewijs), en alle andere informatie die u verkiest te verstrekken.

2. Informatie die wij automatisch verzamelen wanneer u de SeahawkServices gebruikt.

Wanneer u de SeahawkServices opent of gebruikt, verzamelen wij automatisch informatie over u, waaronder:

2.1.Log Informatie: Wij kunnen informatie over uw gebruik van de SeahawkServices loggen, met inbegrip van het type browser dat u gebruikt, toegangstijden, bekeken pagina's, uw IP-adres, en de pagina die u bezocht voordat u naar onze SeahawkServices navigeerde.

2.2. Apparaatinformatie: Wij kunnen informatie verzamelen over de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de SeahawkServices, met inbegrip van het hardwaremodel, het besturingssysteem en de versie, unieke apparaatidentificaties, en mobiele netwerkinformatie.

2.3.Locatie-informatie: Indien u instemt met het verzamelen van locatiegegevens van uw computer of mobiele apparaat, kunnen wij deze gegevens verzamelen wanneer u de SeahawkServices opent of gebruikt of anderszins wanneer u instemt met het verzamelen van deze gegevens. Wij kunnen ook uw IP-adres gebruiken om bij benadering de geografische locatie van uw computer of apparaat te bepalen. Voor meer details, zie "Uw Informatie Keuzes" hieronder.3

2.4. Informatie Verzameld door Cookies en Andere Tracking Technologieën: Wij gebruiken vaak verschillende technologieën om informatie te verzamelen, en dit kan het verzenden van cookies naar uw computer of mobiel apparaat omvatten. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw harde schijf of in het geheugen van uw apparaat worden opgeslagen en die ons helpen de SeahawkServices en uw ervaring te verbeteren, te zien welke gebieden en functies van de SeahawkServices populair zijn, en bezoeken te tellen. Wij kunnen ook informatie verzamelen door gebruik te maken van web beacons (ook bekend als "gifs," "pixel tags," en "tracking pixels"). Web beacons zijn elektronische afbeeldingen die kunnen worden gebruikt in de SeahawkServices of e-mails en helpen bij het leveren van cookies, het tellen van bezoeken, het begrijpen van gebruik en campagne effectiviteit en bepalen of een e-mail is geopend en erop is gereageerd. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt uitschakelen, zie "Uw Informatie Keuzes" hieronder.

2.5. Californië Do Not Track Openbaarmaking. Seahawk beschikt niet over een mechanisme om te reageren op browser "do not track" signalen of andere soortgelijke mechanismen die worden gebruikt om het verzamelen van informatie in Online Behavioral Advertising te beperken.

3. Informatie van derden.

Seahawkmay, van tijd tot tijd, verkrijgen informatie uit andere bronnen en combineren die met informatie die we verzamelen via de SeahawkServices om ons vermogen om u van dienst te verbeteren en voor andere doeleinden beschreven in dit Privacybeleid.

4. Betalingsinformatie Verzameld door PayPal Holdings Inc.(hierna "PayPal").

Seahawk kan integreren met PayPal-services om creditcard- en andere elektronische betaalmethoden voor betalingen met SeahawkServices mogelijk te maken. PayPal levert deze diensten rechtstreeks volgens haar eigen voorwaarden en privacybeleid. Wanneer u zich aanmeldt om elektronisch geld te ontvangen, verzamelt PayPal, niet Seahawk, een deel van de informatie die u via de SeahawkServices verstrekt, waaronder debitcardnummers, sofinummers, overheids-ID's en bankrekeninginformatie. Voor meer details over de derde partij betalingsverwerking diensten geïntegreerd met de SeahawkServices, zie onze FAQ's, inclusief links naar de relevante derde partij betalingsverwerking dienstverleners.

Gebruik van informatie

5. Gebruik van informatie. Algemeen gebruik.

Seahawk gebruikt informatie over u voor verschillende doeleinden, waaronder:

5.1. U in staat te stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de SeahawkServices, de SeahawkServices aan te passen en het type aanbiedingen dat u wordt aangeboden wanneer u de SeahawkService gebruikt, te optimaliseren;

5.2. Een vertrouwde en veiliger omgeving op de SeahawkServices creëren en in stand houden, onder meer door detectie en preventie van fraude, ongeoorloofde toegang, binnendringing en onderbreking van de dienstverlening;

5.3. De SeahawkServices, onze onderneming en de ervaring van onze klanten te exploiteren, te beschermen, te verbeteren en te optimaliseren;

5.4. Analyses uit te voeren, onderzoek te doen, en trends, gebruik en activiteiten in verband met de SeahawkService te monitoren en te analyseren;

5.5. Met u te communiceren over producten, diensten, aanbiedingen, promoties, beloningen, en evenementen aangeboden door Seahawk en anderen;

5.6. U service-, ondersteunings- en administratieve berichten, herinneringen, technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en de door u gevraagde informatie te sturen;

5.7. Te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of verzoeken van rechtshandhavingsinstanties, geschillen op te lossen die wij mogelijk hebben met een van onze gebruikers, en onze overeenkomsten met derden af te dwingen;

5.8. Koppelen of combineren met informatie die wij van anderen krijgen om meer inzicht te krijgen in uw behoeften en u beter van dienst te kunnen zijn; en

5.9. elk ander doel te verwezenlijken waarvoor de informatie werd verzameld.

Seahawk is gevestigd in de Verenigde Staten, en de informatie die wij verzamelen wordt beheerst door de Amerikaanse wet. Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de SeahawkServices of anderszins informatie aan ons te verstrekken, stemt u in met de verwerking en overdracht van informatie in en naar de Verenigde Staten en andere landen waar u niet dezelfde rechten en bescherming geniet als onder de plaatselijke wetgeving.

Delen van informatie.

6. Algemeen.

Wij kunnen informatie over u als volgt delen of zoals anderszins beschreven in dit Privacybeleid:

6.1. Met het publiek alleen met uw voorafgaande schriftelijke toestemming, die het recht kan inhouden om uw handelsmerken te gebruiken.

6.2. Met verkopers, consultants en andere dienstverleners die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om namens ons werkzaamheden uit te voeren (inclusief, zonder beperking, met derde dienstverleners die de informatie die wij delen kunnen gebruiken om ons en andere bedrijven te helpen onjuiste persoonsgegevens op te sporen en frauduleuze transacties te voorkomen);

6.3. Als reactie op een verzoek om informatie indien wij van mening zijn dat openbaarmaking in overeenstemming is met toepasselijke wet- of regelgeving of een juridisch proces, of zoals anderszins vereist door toepasselijke wet- of regelgeving;

6.4. Indien wij van mening zijn dat uw handelingen in strijd zijn met de geest of de taal van onze gebruikersovereenkomsten of ons beleid, of om de rechten, het eigendom en de veiligheid van Seahawkor of anderen te beschermen;

6.5. In verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van het geheel of een deel van onze activiteiten aan een andere onderneming;

6.6. Tussen en onder Seahawk en haar huidige en toekomstige moedermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, en andere ondernemingen onder gemeenschappelijke controle en eigendom; en

6.7. Met uw toestemming of op uw aanwijzing, inclusief indien wij u via de Seahawk Services meedelen dat de door u verstrekte informatie op een bepaalde manier zal worden gedeeld en u dergelijke informatie verstrekt.

Wij kunnen ook geaggregeerde of niet-geïdentificeerde informatie delen, die redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om u te identificeren.

7. Veiligheid.

Seahawkt neemt commercieel redelijke maatregelen om informatie over u te helpen beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Uw keuzes

8. Rekeninginformatie.

U kunt te allen tijde informatie over uzelf bijwerken, corrigeren of verwijderen door in te loggen op uw account. Indien u uw overeenkomst(en) met Seahawk volledig wenst te beëindigen, gelieve dan contact met ons op te nemen en uw verzoek tot beëindiging in te dienen zoals uiteengezet in de relevante overeenkomst(en), maar gelieve er rekening mee te houden dat wij bepaalde informatie kunnen bewaren zoals vereist door de wet of voor 7 legitieme zakelijke doeleinden. Wij kunnen ook gedurende een bepaalde periode opgeslagen of gearchiveerde kopieën van informatie over u bewaren.

9. Locatie-informatie.

Wanneer u voor het eerst een van onze mobiele applicaties downloadt of start die locatie-informatie verzamelen of voor het eerst functies gebruikt die locatie-informatie gebruiken, wordt u gevraagd in te stemmen met het verzamelen van deze informatie door de applicatie. Als u aanvankelijk instemt met het verzamelen van locatiegegevens, kunt u het verzamelen van deze gegevens later op elk gewenst moment stopzetten door de voorkeuren op uw mobiele apparaat te wijzigen.

U kunt ook het verzamelen van locatiegegevens door ons stopzetten door het standaard de-installatieproces te volgen om al onze mobiele applicaties van uw apparaat te verwijderen. Zelfs als u ons geen toestemming geeft om exacte locatiegegevens van uw mobiele apparaat of platform te verzamelen, kunnen wij uw IP-adres gebruiken om een benadering van uw locatie af te leiden bij het gebruik van bepaalde functies van de SeahawkServices, zoals de Seahawkpayments oplossing. In sommige functies gebruikt Seahawk kaartendiensten van Google Maps/Google Earth, waaronder Google Maps en Goggle PlacesAPI(s). Uw gebruik van deze diensten is onderworpen aan de servicevoorwaarden van Google.

10. Cookies.

De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Indien u dit verkiest, kan u meestal uw browser zo instellen dat browser cookies verwijderd of geweigerd worden. Het verwijderen of weigeren van browser cookies heeft niet noodzakelijkerwijs invloed op de flash cookies van derden die gebruikt worden in verband met de SeahawkServices.Om flash cookies te verwijderen of uit te schakelen, bezoekwww.adobe.com/products/flashplayer/securityfor meer informatie. Houdt u er rekening mee dat als u ervoor kiest cookies te verwijderen of te weigeren, dit invloed kan hebben op de beschikbaarheid en functionaliteit van de SeahawkServices.

11. Promotionele communicatie.

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van promotionele e-mails, tekstberichten en andere mededelingen van Seahawk door de instructies in die e-mails, tekstberichten of andere mededelingen op te volgen of door in te loggen op uw Seahawkaccount en naar Instellingen te gaan.

12. California Privacy Rechten.

Uw Californische privacyrechten. Krachtens sectie 1798.83 van het Burgerlijk Wetboek van Californië kunnen inwoners van Californië bepaalde informatie krijgen over de soorten persoonsgegevens die bedrijven waarmee zij een gevestigde zakenrelatie hebben, in het voorgaande kalenderjaar met derden hebben gedeeld voor direct-marketingdoeleinden. De wet bepaalt met name dat bedrijven consumenten moeten informeren over de categorieën persoonsgegevens die met derden zijn gedeeld, de namen en adressen van die derden, en voorbeelden van de soorten diensten of producten die door die derden op de markt zijn gebracht.

Om een kopie van de informatie openbaarmaking door Seahawk op grond van Sectie 1798.83 van de California Civil te vragen, neem dan contact met ons op via het e-mail of postadres hieronder vermeld. U kunt 30 dagen rekenen op een antwoord.

Vragen en opmerkingen.

Als u ons feedback wilt geven over dit Privacybeleid, of als u een vraag hebt, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Gerelateerde berichten

seahawk May 10, 2023

Knowledgebase

Search for articles on anything from your first steps to the most advanced features. Getting

seahawk March 31, 2023

WordPress Ondersteuning

Pro Services Looking for reliable WordPress Support Services? Hire Seahawk as your WordPress Emergency Support

seahawk March 14, 2023

Free Testing Tools

Regular check-up of your website is important to maintain overall website performance. At Seahawk, we

Aan de slag met Seahawk

Meld je aan in onze app om onze prijzen te bekijken en kortingen te krijgen.